Sağlık Bilimleri Fakültesi / HEMŞİRELİK - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA 101 Anatomi 3+0+3 Zorunlu 5
BIK 101 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
FIZ 101 Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
HIS 101 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 2
ING 101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
MIK 101 Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TUR 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 0+1+0 Zorunlu 0
[G] HEMSEC 001 Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 8 4
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BIL 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0+2+0 Zorunlu 2
HEM 102 Hemşirelik Esasları 5+16+0 Zorunlu 13
HEM 104 Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimleri 2+0+0 Zorunlu 2
ING 102 İngilizce-II 3+0+0 Zorunlu 3
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TUR 102 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
HEM-SEC 106 Literatür Tarama ve Değerlendirme 1+3+0 Seçmeli 2
ILT-SEC 102 İletişim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2
PSI-SEC 102 Psikoloji 2+0+0 Seçmeli 2
[G] HEMSEC 002 Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FAR 201 Hemşireliğe Özel Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği 4+12+0 Zorunlu 15
HEM 207 Sağlığın Değerlendirilmesi 2+2+0 Zorunlu 4
ING 201 İngilizce-III (Mesleki İngilizce-I) 3+0+0 Zorunlu 3
[G] HEMSEC 003 Hemşirelik Seçmeli Dersleri 3 - Seçmeli 8 4
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4+12+0 Zorunlu 15
HEM 208 Sağlığı Yükseltme ve Sağlık Politikaları 2+0+0 Zorunlu 3
ING 202 İngilizce-IV (Mesleki İngilizce-II) 3+0+0 Zorunlu 3
PAT 202 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM-SEC 204 LİTERATÜR TARAMA VE DEĞERLENDİRME 1+3+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 206 Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 212 Onkoloji Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 216 Geriatri Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2
[G] hem sec 0001 hem sec bahar - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 38
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BIO 301 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 2
HEM 301 Hemşirelik Tarihi ve Etik 2+0+0 Zorunlu 2
HEM 303 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği 4+12+0 Zorunlu 13
HEM 307 Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Süreci 4+4+0 Zorunlu 5
HEM 311 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
[G] HEMSEC 005 Hemşirelik Seçmeli Dersleri 5 - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 310 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4+12+0 Zorunlu 13
HEM 312 Hemşirelikte Öğretim 4+4+0 Zorunlu 6
HEM 314 İlk ve Acil Yardım Hemşireliği 2+0+0 Zorunlu 2
HEM 316 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3
HEM SEC 303 İletişim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 300 Temel Fotoğraf Bilgisi 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 314 Evde Bakım Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC 316 Okul Sağlığı Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2
HEM-SEC-303 İletişim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2
[G] HEM SEC HEM SEC BAHAR 6 - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 40
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 401 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3
HEM 402 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5+16+0 Zorunlu 15
HEM 403 Hemşirelikte Öğretim 4+4+0 Zorunlu 6
HEM-SEC 415 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulama 2+8+0 Seçmeli 6
[G] HEM SEC 007 HEMŞİRELİK SEÇMELİ GÜZ 7 - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM 405 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 4+4+0 Zorunlu 6
HEM-SEC 410 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği-İntörnlük 0+6+0 Seçmeli 5
HEM-SEC 411 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-İntörnlük 0+6+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 16
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1003