Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Ameliyathane Hizmetleri - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 101 Ameliyathane Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
AH 103 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4
AH 105 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2+0+0 Zorunlu 2
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İLK 112 İlkyardım 1+1+0 Zorunlu 2
İNG 103 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 3
TD 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 2+0+0 Zorunlu 0
 [G] AH SEC 01 AMELİYATHANE HİZMETLERİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 102 Ameliyathane Uygulamaları I 2+8+0 Zorunlu 6
AH 104 Cerrahi Hastalıkları I 2+0+0 Zorunlu 3
AH 110 Yaz Stajı 0+40+0 Zorunlu 6
AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılapları II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 104 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
STE 101 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Zorunlu 2
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] AH SEC 02 AMELİYATHANE HİZMETLERİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 201 Hasta Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
AH 203 Ameliyathane Uygulamaları II 3+8+0 Zorunlu 12
AH 205 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
AH 207 Cerrahi Hastalıkları II 3+0+0 Zorunlu 6
AH 209 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] AH SEC 03 AMELİYATHANE HİZMETLERİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 202 Mesleki Uygulamalar Dersi 2+24+0 Zorunlu 20
AH 204 Cerrahide Teknolojik Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 4
AH 211 Reanimasyon 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] AH SEC 04 AMELİYATHANE HİZMETLERİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1005