Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / AMELİYATHANE HİZ.PROGRAMI - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 101 Ameliyathane Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
AH 103 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4
AH 105 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2+0+0 Zorunlu 2
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 101 Temel İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AH SEC 01 Ameliyathane Hizmetleri Seçmeli Ders Grubu - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 102 Ameliyathane Uygulamaları I 2+8+0 Zorunlu 6
AH 104 Cerrahi Hastalıkları I 2+0+0 Zorunlu 3
AH 110 Yaz Stajı 0+40+0 Zorunlu 6
AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılapları II 2+0+0 Zorunlu 2
İLK 112 İlk Yardım 1+1+0 Zorunlu 2
İNG 102 Mesleki İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
STE 101 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Zorunlu 2
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
AH SEC 116 İletişim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2
AH SEC 148 Bilgisayar Programlama 2+0+0 Seçmeli 2
AH SEC 175 Çevre Sağlığı 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 201 Hasta Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
AH 203 Ameliyathane Uygulamaları II 3+8+0 Zorunlu 12
AH 205 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2+1+0 Zorunlu 4
AH 207 Cerrahi Hastalıkları II 3+0+0 Zorunlu 6
AH 209 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC-AME Seçmeli Ders Grubu Ameliyathane Hizmetleri - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AH 202 Mesleki Uygulama 0+24+0 Zorunlu 18
AH 204 Cerrahide Teknolojik Yöntemler 2+1+0 Zorunlu 4
AH 211 Yöntemler Reanimasyon 2+1+0 Zorunlu 4
AH SEC 145 Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
[G] AHsecbahar Bahar Dönemi Seçmeli Dersler - Seçmeli 10 5
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1005