Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Anestezi - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 101 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4
ANS 103 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 105 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları 2+0+0 Zorunlu 4
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 101 Temel İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 01 Anestezi Secmeli Dersleri - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 102 Anestezi Uygulamaları I 2+8+0 Zorunlu 6
ANS 110 Yaz Stajı 0+40+0 Zorunlu 6
FRM 102 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
İLK 112 İlkyardım 1+1+0 Zorunlu 2
İNG 102 Mesleki İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
STE 101 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Zorunlu 2
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
ANS SEC 116 İletişim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2
ANS SEC 175 Çevre Sağlığı 2+0+0 Seçmeli 2
[G] ANSSECBAHAR Bahar Seçmeli - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS 201 Anestezi Uygulamaları II 3+8+0 Zorunlu 8
ANS 203 Hasta Psikolojisi ve Kişiler Arası İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 205 Anestezik Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 207 Reanimasyon I 2+1+0 Zorunlu 3
ANS 209 Anestezi Teknolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 213 Postoperatif Bakım 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 215 Sistem Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 217 Reanimasyon 2+1+0 Zorunlu 5
[G] 02 Anestezi Secmeli Dersleri - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS 202 Mesleki Uygulama 0+24+0 Zorunlu 18
ANS 204 Klinik Anestezi 0+3+0 Zorunlu 6
ANS 206 Hasta Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
[G] ANS SEC 04 ANESTEZİ SECMELİ - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1102