Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Anestezi - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 101 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4
ANS 103 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 105 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları 2+0+0 Zorunlu 4
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İLK 112 İlk Yardım 1+1+0 Zorunlu 2
İNG 103 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 3
TD 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 2+0+0 Zorunlu 0
 [G] ANS SEC 01 ANESTEZİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 102 Anestezi Uygulamaları I 2+8+0 Zorunlu 6
ANS 110 Yaz Stajı (20 İş günü) 0+40+0 Zorunlu 6
FRM 102 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
İNG 104 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
STE 101 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Zorunlu 2
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] ANS SEC 02 ANESTEZİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS 201 Anestezi Uygulamaları II 2+8+0 Zorunlu 8
ANS 203 Hasta Psikolojisi ve Kişiler Arası İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 205 Anestezik Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 209 Anestezi Teknolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 213 Postoperatif Bakım 2+0+0 Zorunlu 3
ANS 215 Sistem Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 2
ANS 217 Reanimasyon 2+1+0 Zorunlu 5
 [G] ANS SEC 03 ANESTEZİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANS 202 Mesleki Uygulamalar Dersi 2+24+0 Zorunlu 20
ANS 204 Klinik Anestezi 3+0+0 Zorunlu 6
ANS 206 Hasta Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] ANS SEC 04 ANESTEZİ SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1102