Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2+0+0 Zorunlu 2
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 103 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 3
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TLT 111 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4
TLT 113 Genel Biyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
TLT 114 Genel Kimya 4+0+0 Zorunlu 4
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 0+0+0 Zorunlu 0
TLT SEC 164 Kariyer Planlama 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 29
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılapları II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 104 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TLT 211 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 212 Genel Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 215 Biyokimya 4+0+0 Zorunlu 5
TLT 216 Yaz Stajı 0+40+0 Zorunlu 6
TLT 217 Biyokimya Laboratuvarı 0+4+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 27
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TLT 311 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 312 Hematoloji 3+0+0 Zorunlu 3
TLT 313 Parazitoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 314 Farmakoloji 3+0+0 Zorunlu 5
TLT 317 Sağlıkta Kalite ve Performans Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 318 Meslek Etiği 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 319 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri 0+3+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 23
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TLT 316 Temel Laboratuvar Uygulamaları II 0+8+0 Zorunlu 6
TLT 411 Genel Patoloji 3+0+0 Zorunlu 3
TLT 412 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
TLT 413 Mesleki Uygulama 24+0+0 Zorunlu 18
TLT 414 İmmünoloji 2+0+0 Zorunlu 4
TLT 415 Toksikoloji 2+0+0 Zorunlu 3
TLT SEC 203 Bilim Tarihi 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 39
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1113