Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-101 Beslenme ve Diyetetiğe Giriş (Mesleki Oryantasyon) 2+0+0 Zorunlu 2
BES-103 Beslenme İlkeleri-1 2+3+0 Zorunlu 5
BIL-101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0+2+0 Zorunlu 2
HIS-101 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ING-101 İngilizce-I 3+0+0 Zorunlu 3
KIM-101 Temel Kimya-I 2+2+0 Zorunlu 3
MAT-101 Temel Matematik 3+0+0 Zorunlu 3
TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
TUR-101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YIU-101 Üniversite Hayatına Giriş 0+1+0 Zorunlu 0
ADS-SEC-101 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 001 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 1 - Seçmeli 0 2
 [G] SBF-SEC 001 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 29
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-102 Beslenme İlkeleri-II 2+3+0 Zorunlu 4
BIY-102 Temel Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
HAS-102 Demografik Yapı ve Sağlık 2+0+0 Zorunlu 2
ING-102 İngilizce-II 3+0+0 Zorunlu 3
KIM-102 Temel Kimya-II 2+2+0 Zorunlu 3
TAR-102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
TBG-102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 3+0+0 Zorunlu 3
TUR-102 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
ADS-SEC-102 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BESSEC002 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 2 - Seçmeli 0 4
 [G] SBF-SEC 001-1 OTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA-201 Anatomi-1 2+0+0 Zorunlu 3
BES-201 Beslenme Biyokimyası-1 3+0+0 Zorunlu 4
BES-203 Besin Kimyası ve Analizleri-1 2+3+0 Zorunlu 6
BES-205 Temel Sağlık Bilgisi ve Hastalık Pathofizyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
FIZ-201 Fizyoloji-1 2+0+0 Zorunlu 3
ING-201 İngilizce-III 3+0+0 Zorunlu 3
MIK-201 Genel Mikrobiyoloji 2+1+0 Zorunlu 3
ADS-SEC-201 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-203 Yaşlı Bakımı ve Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-205 Literatür Tarama ve Değerlendirme 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-213 Dünyada ve Türkiye'de Sağlık ve Beslenme Politikaları 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 003 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 3 - Seçmeli 6 3
 [G] SBF SEC 003 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 40
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA-202 Anatomi-II 2+0+0 Zorunlu 3
BES-202 Beslenme Biyokimyası-II 3+0+0 Zorunlu 4
BES-204 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2+1+0 Zorunlu 4
BES-206 Besin Kimyası ve Analizleri-2 2+3+0 Zorunlu 3
FIZ-202 Fizyoloji-II 2+0+0 Zorunlu 3
ING-202 İngilizce-IV 3+0+0 Zorunlu 3
MIK-202 Besin Mikrobiyolojisi 2+2+0 Zorunlu 3
ADS-SEC-202 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 004 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 4 - Seçmeli 4 2
 [G] SBF-SEC 002-2 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-301 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 3+0+0 Zorunlu 4
BES-303 Toplu Beslenme Sistemleri-I 3+0+0 Zorunlu 4
BES-305 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I 2+3+0 Zorunlu 6
BES-307 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I 2+3+0 Zorunlu 6
BES-309 Beslenme Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 2
ADS-SEC-301 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 005 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 5 - Seçmeli 8 4
 [G] SBF-SEC 002 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-302 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
BES-304 Toplu Beslenme Sistemleri-II 3+0+0 Zorunlu 4
BES-306 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-II 2+3+0 Zorunlu 6
BES-308 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II 2+3+0 Zorunlu 6
BES-310 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 2
BES-312 Besin-İlaç Etkileşimi 2+0+0 Zorunlu 2
ADS-SEC-302 Alan Dışı Seçmeli Ders 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-302 Gıda Katkı Maddeleri 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-306 Besin Toksikolojisi 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-308 Sporcu Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 006 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 6 - Seçmeli 2 1
 [G] SBF-SEC 003-3 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-401 Proje Planlama İlkeleri 0+2+0 Zorunlu 1
BES-403 Seminer Hazırlama 0+2+0 Zorunlu 1
BES-405 Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması 0+36+0 Zorunlu 6
BES-407 Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar 4+10+0 Zorunlu 9
BES-409 Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar 4+10+0 Zorunlu 9
BIS-401 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] BES SEC 007 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 7 - Seçmeli 2 1
 [G] SBF SEC 004 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES-402 Proje Çalışması 0+4+0 Zorunlu 4
BES-404 Seminer Sunumu 0+2+0 Zorunlu 2
BES-406 Toplu Beslenme Sistemlerinde Alan Uygulamaları 4+10+0 Zorunlu 9
BES-408 Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamaları 4+10+0 Zorunlu 9
BES-SEC-406 Beslenme ve Diyetetik Alanında Danışmanlık Hizmeti 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-408 Beslenme ve Diyetetik Alanında Branşlaşma 2+0+0 Seçmeli 2
BES-SEC-410 Beslenme Psikolojisi ve Yeme Davranışı Bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] BES SEC 008 Beslenme ve Diyetetik Seçmeli Dersler 8 - Seçmeli 6 3
 [G] SBF-SEC 004-4 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=2