Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA 101 Anatomi I 4+2+0 Zorunlu 5
BIL 101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I 0+2+0 Zorunlu 2
FIZ101 Fizik 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş 1+0+0 Zorunlu 1
FTR 102 Psikososyal Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 103 Rehabilitasyon ve Etik 1+0+0 Zorunlu 2
FZY 101 Fizyoloji I 4+0+0 Zorunlu 4
ING 101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TUR 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 0+1+0 Zorunlu 0
FTR-SEC 103 Toplum Bilimi (Sosyoloji) 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC-101 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTR SEC001 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 1 - Seçmeli 0 2
 [G] SBF-SEC 001 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA 102 Anatomi II 4+2+0 Zorunlu 5
BIY 101 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 104 Isı-Işık ve Hidroterapi 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 105 Normal Motor Gelişim 2+0+0 Zorunlu 2
FZY 102 Fizyoloji II 4+0+0 Zorunlu 4
ING 102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
PAT 101 Patoloji I 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TUR 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
FTR-SEC 104 İşaret Dili 0+2+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 106 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 107 Toplantı ve Sunum Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 108 Öğrenme Güçlükleri 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTRSEC002 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2 - Seçmeli 0 3
 [G] SBF-SEC 001-1 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA 201 Fonksiyonel Nöranatomi 2+0+0 Zorunlu 3
BES 201 Beslenme İlkelerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 201 Dahili Bilimler 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 202 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 203 Manipulatif Tedavi I 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 204 Elektroterapi I 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 205 Biyomekanik 2+0+0 Zorunlu 3
FTR 280 Fizyoterapide Özel Konular 2+0+0 Zorunlu 2
PAT 201 Patoloji II 2+0+0 Zorunlu 3
FTR-SEC-204 Sağlık Mevzuatı 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTRSEC 003 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Seçmeli Ders Grubu 3 - Seçmeli 6 3
 [G] SBF-SEC 002 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR 207 Cerrahi Bilimler 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 208 Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Stajı (Yaz Stajı) 0+8+0 Zorunlu 6
FTR 209 Temel Egzersiz Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 210 Manipülatif Tedavi II 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 211 Elektroterapi II 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 212 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 213 İşitme ve Konuşma Terapisi 2+0+0 Zorunlu 3
FTR 214 Lenfödem ve Fizyoterapi 2+1+0 Zorunlu 3
FTR-SEC 205 Fizyoterapide Araştırma Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 206 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 207 Afet ve Kriz Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 208 Klinik Biyomekanik 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTR SEC 004 Fizyoterapi ve Rehabilitasyıon Seçmali Ders Grubu - Seçmeli 6 3
 [G] SBF-SEC 002-2 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 42
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR 301 Kinezyoloji I 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 302 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2+2+0 Zorunlu 4
FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 304 Pediatrik Rehabilitasyon 3+1+0 Zorunlu 3
FTR 305 Protez ve Rehabilitasyon 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 306 Pulmoner Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 307 Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR-SEC 302 Görme Engellilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 3
FTR-SEC 303 Hemiplejide Farklı Nörofizyolojik Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 3
FTR-SEC 304 Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlkeleri 2+0+0 Seçmeli 3
FTR-SEC 305 Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 3
 [G] FTRSEC 005 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Seçmeli Ders Grubu 5 - Seçmeli 9 3
 [G] SBF-SEC 003 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 44
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR 308 Kinezyoloji-II 3+0+0 Zorunlu 3
FTR 309 Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 2
FTR 310 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 311 Nörolojik Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 4
FTR 312 Ortez ve Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 313 Kardiyak Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 314 İş ve Uğraşı Tedavisi 2+2+0 Zorunlu 3
FTR 315 Sporda Fizyoterapi 3+0+0 Zorunlu 3
FTR-SEC 308 Pediatrik Hastalarda Ortopedik Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 309 Neonatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 310 Pediatrik Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 311 Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTR SEC 005 FTR SEC BAHAR- 3 - Seçmeli 8 4
 [G] SBF-SEC 003-3 ORTAK SEÇMELİ - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 42
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR 401 Klinik Uygulama-I 2+28+0 Zorunlu 20
FTR 402 Fizyoterapide Klinik Karar Verme-I 2+0+0 Zorunlu 8
FTR-SEC 401 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 402 Radyoloji 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC403 Proje Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTR-SEC 007 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders Grubu 7 - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FTR 403 Klinik Uygulama-II 2+28+0 Zorunlu 20
FTR 404 Fizyoterapide Klinik Karar Verme-II 2+0+0 Zorunlu 8
FTR SEC 405 Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 406 Obezite ve Fizyoterapi 2+0+0 Seçmeli 2
FTR-SEC 407 Diyabetik Ayak ve Fizyoterapi 2+0+0 Seçmeli 2
 [G] FTR SEC 006 FTR SEC BAHAR- 4 - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=3