Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
İNG 101 Temel İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
İNG 103 İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 3
TBT 109 Temel Bilgi Teknolojileri 0+2+0 Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
TDS 101 Tıbbi Dokümantasyon-I 2+0+0 Zorunlu 4
TDS 105 Klavye Yazım Teknikleri-I 0+3+0 Zorunlu 3
TDS 111 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 2+0+0 Zorunlu 2
TDS 113 Tıbbi Sekreterlik 2+0+0 Zorunlu 3
TSB 111 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 3
TT 113 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
YIU 101 Üniversite Hayatına Giriş 0+0+0 Zorunlu 0
[G] TDS SEC Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Seçmeli Dersleri - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
İLK 112 İlkyardım 1+1+0 Zorunlu 2
İNG 102 Mesleki İngilizce 3+0+0 Zorunlu 3
İNG 104 İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
TD 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TDS 104 Tıbbi Dökümantasyon II 2+0+0 Zorunlu 4
TDS 106 Mesleki Yazışma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
TDS 108 Klavye Yazım Teknikleri II 0+3+0 Zorunlu 3
TDS 110 Temel Anatomi ve Fizyoloji 2+1+0 Zorunlu 4
TDS 116 Yaz Stajı(20 iş günü) 0+40+0 Zorunlu 6
TDS 117 Genel İşletme 2+0+0 Zorunlu 3
[G] TDSSEC 02 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli Dersler 02 - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 39
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDS 201 Tıbbi Dokümantasyon III 2+2+0 Zorunlu 4
TDS 203 Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu 2+0+0 Zorunlu 3
TDS 205 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri 1+1+0 Zorunlu 3
TDS 207 İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
TDS 209 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
TDS 211 Sağlıkta Kalite ve Performans Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
TDS 213 Sağlık Sigortacılığı 3+0+0 Zorunlu 3
TDS 223 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] TDS SEC2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Seçmeli Dersleri - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 28
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDS 202 Mesleki Uygulama 0+24+0 Zorunlu 20
TDS 204 Sağlık Planlaması ve Strateji Geliştirme 2+0+0 Zorunlu 3
TDS 206 Muhasebeye Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
TDS SEC 117 Sağlık Mevzuatı 2+0+0 Seçmeli 2
TDS SEC 118 Sağlık Sigortacılığı 2+0+0 Seçmeli 2
TDS SEC 121 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
TDS SEC 134 Marka Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
TDS SEC 151 Sağlıkta Sayısal Karar Verme Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 2
[G] TDSSEC 04 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Seçmeli Dersler 04 - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 40
Gruplu Dersleri Göster
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4